Styret Printview
Ordering Stilling:Ordering Navn:Ordering Tlf:Ordering På valg i:
Leder Åge Mathisen aagemathisen@gmail.com 92 44 18 74 2017
Nestleder John Hatlehol   2015
Kasserer Olav Kløvrud   2017
Sekretær Solveig Håkonsbakken   2015
Styremedlem Gunn Anita Owren   2016
Varamedlem Olav Owren   2016
Festkommite Torfinn Sørum - leder   2015
  Åge Rognstad   2014
  Anne Irene Glommen   2015
  Elin Slåttsveen   2014
Programkommite Dirigent    
  Elin Slåttsveen   2015
  John Mathisen   2015
  Alfinn Håkonsbakken - leder   2014
Instrumentsjef John Mathisen   2015
Gruppeledere      
Fløyte Alfinn Håkonsbakken   2015
Klarinett Solveig Håkonsbakken   2013
Saxofon Svein Emil Rødningsby   2013
Trompet/Kornett John Hatlehol   2014
Horn Anne Irene Glommen   2014
Trombone Torfinn Sørum   2015
Baryton Åge Rognstad   2015
Tuba Olav Kløvrud   2015
Slagverk Terje Taralrud   2013
Lokalstyret Torfinn Sørum - leder   2014
  Arne Jostein Walby   2014
  Alfinn Håkonsbakken   2015
  Åge Rognstad   2015
Uniformsjef Tove Rødningsby   2015
Finanskommite Svein Emil Rødningsby - leder   2014
  Olav Kløvrud   2015
  Tove Rødningsby   2014
  Vidar Ringelien   2015
Valgkomite Olav A Owren   2014
  Olav Kløvrud   2014
  Arne Jostein Walby   2015
Revisor Torfinn Sørum   2014
  Alfinn Håkonsbakken   2014
Turkommite Torfinn Sørum   2014
  Tove Rødningsby   2014
  Arne Jostein Walby   2014
Utleieansvarlig Solgløtt Tove Rødningsby 90 63 73 39 2015